Przewierty sterowane oraz przeciski to mocna konkurencja dla tradycyjnych metod wykopowych.

Techniki bezwykopowe zapobiegają utrudnieniom w komunikacji i destrukcji nawierzchni. To także niższy koszt i wyższa jakość.
Techniki bezwykopowe już jakiś czas temu stały się popularną alternatywą dla tradycyjnych technik wykopowych. Nie bez powodu.
Dzięki nim jesteśmy w stanie:
  • zapobiec utrudnieniom w komunikacji samochodowej, pieszej czy kolejowej
  • uniknąć rozbierania nawierzchni, robót ziemnych czy nieuniknionej wymiany gruntu w miejscu przekopów.
  • uniknąć transportu mas ziemnych, bardzo trudnych robót odtworzeniowych nawierzchni drogowej, torowiska nie rokujących długotrwałością.
  • niwelować koszty związane z w/w robotami